• Demo Demo

Brandveiligheidinspectie Zorginstellingen


Animatiefilm brand zorginstelling Rivierduinen

De afgelopen jaren zijn er naar aanleiding van enkele branden bij zorginstellingen diverse onderzoeken uitgevoerd naar de brandveiligheid. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door diverse Rijksinspecties (Ministeries van BZK, VWS en SZW) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De resultaten/conclusies waren over het algemeen niet altijd positief te noemen. Vanuit het laatste onderzoek (rapport uitgegeven december 2011) bleek o.a. dat bij een representatieve steekproef onder 96 zorginstellingen, dat een groot deel van de brand- en rookcompartimenten onvoldoende waren, wat kan leiden tot een snelle verspreiding van vuur en rook.

De betrokken partijen (zorginstellingen, gemeenten en de ministeries) schuiven veelal de verantwoordelijkheid naar elkaar toe, waardoor er vaak geen adequate acties volgen. Froger Vastgoed is van mening dat dit stadium gepasseerd is en dat er nu duidelijkheid dient te komen over het zo spoedig mogelijk oplossen van eventuele tekortkomingen. Het is echter wel de bedoeling dat hierbij de juiste uitgangspunten (gebouwfunctie/gebruiksfunctie) worden gehanteerd, voor de beoordeling van de zorginstelling/locatie. Bij het laatste onderzoeksrapport roept dit uitgangspunt behoorlijk wat vraagtekens op, waardoor mogelijk verkeerde conclusies zijn getrokken. In het gehele rapport is niets terug te vinden over de gebouwfunctie en de gebruiksfunctie van de onderzochte locaties/gebouwen.

Zie het door ons gebruikte stappenplan om de wijze te zien, waarop Froger Vastgoed tot uitvoering overgaat, bij de uitvoering van een brandveiligheidinspectie.

Neem contact op met Froger Vastgoed voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte.


Documenten brandveiligheid zorginstellingen
Klik hieronder om de pdf te bekijken

OVV-publieksuitgave-brand-zorginstelling-RivierduinenRapport-brand-zorginstelling-Rivierduinen-NLrapport-brandveiligheid-van-zorginstellingen-december-2011kamerbrief-over-rapport-brandveiligheid-van-zorginstellingen

Voor meer informatie bezoekt u onze Corporate Website!